Produktionsanläggningar

Ständiga förbättringar för minskad energiförbrukning
Som en del av "naturligt innovativa" program, har Arneg och Wica rationaliserat sin teknik, tillverkning och infrastruktur i syfte att förbättra livskvaliteten på arbetsplatsen och minska effekterna på den yttre miljön.

 

Insatsområden:

Utformning av fabriksbyggnaden, med särskild uppmärksamhet på behovsstyrt utnyttjande av all energi, optimerad byggnadskonstruktion, material och användning av naturligt ljus.

Ett nyinstallerat solcellssystem som kan generera en total toppeffekt på 100 kW och garanterar en årlig produktion på 85 MWh elektrisk energi.

Vårt värmesystem utnyttjar träavfall som kommer från våra leverantörer, alltså en stor del av den energi vi behöver kommer från förnyelsebara källor.

Genom att använda den modernaste tekniken i våra tillverkningsmaskiner använder vi allt mindre energi, med en minskning som ofta är > 50% jämfört med standardmaskiner.