"Naturally Innovative" konceptet

Sparar energi, bra för miljön!
ARNEG’S "Naturally Innovative" program är en del av vår "environmental sustainability policy", som involverar anställda, leverantörer, kunder och alla som använder Arneg produkter och tjänster med syftet att göra vår jord grönare. Ett ansvar att leva hållbart för förkommande generationer som vi tar på allvar.

ARNEG har valt biet som symbol för att understryka vårt åtagande att bli ett "CO2 Neutralt” företag. 

BEENVIRONMENT och BEENERGY är två symboler som summerar företagets filosofi. De representerar vårt företag som en aktiv drivande aktör inom butikskyla, fast övertygad om att bevara naturen och miljön. Dessa symboler representerar högpresterande energieffiktiva produkter, teknik och service som reducerar klimatpåverkan och optimerar energförbrukningen.