10-08-2017

Arneg Air System

Den högsta förvaringskvaliteten, den lägsta energiförbrukningen
Arneg Air System består av en speciell luftcirkulation inuti kylutrymmet som optimerar energieffektiviteten med hjälp av dynamiska luftströmmar.

Denna revolutionerande teknik ger många fördelar:

♦ Den totala energiförbrukningen TEC jämfört med den likvärdiga standardmodellen minskar med upp till 37 %.
Energieffektiviteten (TEC/TDA) ökar med 37 % jämfört med standardversionen.
♦ Min. förångningstemperatur (klass M0) är 0 °C. Diskarna fungerar därmed alltid med avfrostade förångare.
♦ De förvarade produkterna utsätts inte för någon temperaturvariation eftersom ingen avstängning krävs för avfrostning.
♦ Samtliga livsmedel förvaras inom ett temperaturområde som aldrig överskrider 2 °C oavsett driftförhållande (M0, M1, M2).

Arneg Air System kan användas både på kylutrustning med fjärransluten respektive inbyggd kompressorenhet.

Moderna försäljningsställen hittar en värdefull allierad i denna nya teknik, inte bara med tanke på de nya ekodesignbestämmelserna som ålägger särskilda restriktioner på energiförbrukningar, men framför allt tack vare den mycket höga energieffektiviteten.

>> Är du intresserad av denna teknik? Mer information finns här.