28-08-2017

Arneg CO2 Systems

Innovation in natural refrigerants
Koldioxid är det bästa köldmediet som kan garantera energibesparing samtidigt med en markant minskad miljöpåverkan.

Arneg-koncernen är internationellt ledande inom projektering, produktion och installation av kompletta utrustningar för detaljhandeln och tror på en hållbarhet i ständig utveckling hand i hand med intelligenta tekniker. Arneg interagerar med miljön, samhället och sina kunder med en ständig förbättring av livskvaliteten som målsättning och skapar som en grundläggande del av detta projekt innovation i CO2-system och -applikationer som till exempel:

♦ BPC subkritiskt CO2-kaskadkylsystem: låg temperatur för små och mellanstora butiker. Finns för inomhus- eller utomhusinstallationer med ljuddämpat utrymme och inbyggd elpanel.

♦ HCP transkritisk CO2-kylenhet: medelhög och låg temperatur för små butiker. Kompakt kylenhet som lämpar sig för utomhusinstallation, utrustad med luftkyld gaskylare och inbyggd elpanel.

♦ MPC subkritiskt CO2-kaskadkylsystem: inbyggt system TN-BT för mellanstora butiker. Mindre utvändiga mått, större besparing: TN och BT i ett enda kompakt system och billigare än två separata kylenheter.

♦ Booster transkritiskt CO2-kylsystem: inbyggt system TN-BT för mellanstora och stora butiker. Finns för inomhus- eller utomhusinstallationer med ljuddämpat utrymme och inbyggd elpanel.

♦ HPM subkritiskt CO2-multisystem med hög verkningsgrad: låg temperatur för mellanstora och stora butiker. Hög verkningsgrad, små utvändiga mått, låg bullernivå, låg kostnad och minskade drift- och underhållskostnader.

>> Är du intresserad av dessa system? Mer information finns här.