LOSANNA 2 H205

Arbetstemperatur

+4 / +6°C
0 / +2°C
+2 / +4°C

Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Ost
Charkuteri

Losanna 2 fullkomnar konceptet varuexponering för väggen bakom betjäningsdisken. Kombinationen av betjäningsdiskar med ”backwall” Losanna 2 i bakgrunden lyfter och berikar försäljningsmiljön estetiskt.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
Nettovolym
1250 mm
1,89 m2
521 dm3
1875 mm
2,84 m2
782 dm3
2500 mm
3,78 m2
1042 dm3
3750 mm
5,67 m2
1563 dm3
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt

Tillbaka