LOSANNA 2 H230

Temperaturklass
3H2
Storage temperature °C
+4 +6
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Ost
Charkuteri

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Losanna 2 fullkomnar konceptet varuexponering för väggen bakom betjäningsdisken. Kombinationen av betjäningsdiskar med ”backwall” Losanna 2 i bakgrunden lyfter och berikar försäljningsmiljön estetiskt.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
1,77 m2
1875 mm
2,65 m2
2500 mm
3,53 m2
3750 mm
5,3 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt