LOSANNA 2 H233

Arbetstemperatur

0 / +2°C
+2 / +4°C
+4 / +6°C

Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Ost
Charkuteri

Losanna 2 fullkomnar konceptet varuexponering för väggen bakom betjäningsdisken. Kombinationen av betjäningsdiskar med ”backwall” Losanna 2 i bakgrunden lyfter och berikar försäljningsmiljön estetiskt.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
Nettovolym
1250 mm
1,89 m2
0 dm3
1875 mm
2,83 m2
0 dm3
2500 mm
3,78 m2
0 dm3
3750 mm
5,67 m2
0 dm3
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt

Tillbaka