CANNES

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Kött

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

MEAT EXPERIENCE

High-performing, transparent, stylish. 
Cannes, the new "total vision" assisted meat sales cabinet, is the result of Arneg's most advanced research into providing a contemporary interpretation of industry professionals’ requirements and optimising the product's emotional value. Maximum use of vertical space, extreme visibility, total refrigeration throughout the cabinet interior, double-sided assisted service with the addition of glass doors and a wide range of available accessories make this the most brilliant expression of versatile display and functional application.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
937 mm
1,31 m2
1250 mm
1,75 m2
1875 mm
2,62 m2
2500 mm
3,49 m2
Manual
Broschyr
Reklamkampanj
Video
Tvärsnitt