COIMBRA 2 084 VCB

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Bakery
Ost
Förpackad fisk
Färsk Mjölk
Kött

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Elegance and lightness of the shapes made Coimbra 2 display case unique in its category, placing it in the vanguard in the modern retail. The presentation of the products is particularly attractive, thanks to the excellent visibility.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
937 mm
0,79 m2
1250 mm
1,05 m2
1875 mm
1,58 m2
2500 mm
2,1 m2
3125 mm
2,63 m2
3750 mm
3,15 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt