LONDON 3 090 SELF

Temperaturklass
3M1
3M2
Storage temperature °C
0 +2
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Bakery
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.
Hörnmoduler är inte föremål för energimärkning.

LONDON 3: the transformation of the species

The new LONDON 3 family is designed to complete Arneg’s offering of customisable serve-over counters for modern points of sale. The completeness of the LONDON 3 range allows you to fit out your shop with maximum flexibility and effect. The structural characteristics of the units permit customisation of the front panel with various kinds of material including wood, stone, metal and fabric.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
625 mm
0,56 m2
937 mm
0,84 m2
1250 mm
1,13 m2
1875 mm
1,69 m2
2500 mm
2,25 m2
3125 mm
2,81 m2
3750 mm
3,38 m2
RA 22°
2,85 m2
RA 45°
0,57 m2
RA 90°
1,14 m2
RC 45°
0 m2
RC 90°
0 m2
Manual
Broschyr
Tvärsnitt