NIKKO VCB

Temperaturklass
3M2
Storage temperature °C
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Bakery
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Light, transparent, flexible: these features taken to extremes characterize the architecture of a cabinet designed to have the minimum impact on the display structure, and all the advantages of maximum visibility and optimum valorization of the products displayed.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
1,26 m2
1875 mm
1,89 m2
2500 mm
2,53 m2
3750 mm
3,79 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt