SALZBURG 080 SELF

Temperaturklass
3M1
3M2
Storage temperature °C
0 +2
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
Förpackad frukt&grönt
Bakery
Ost
Förpackad fisk
Delikatess
Kött

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Salzburg and Melk belong to the family of innovative showcases of Arneg with a strong identity in terms of functionality and elegance. The new serve-over counters with straight glass are designed and developed to provide a valid response to requests for updated styling and design.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
937 mm
0,75 m2
1250 mm
1 m2
1875 mm
1,5 m2
2500 mm
2 m2
3750 mm
3 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt