SYDNEY 3 090 VCA CK


Arbetstemperatur

+2 / +4°C
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Bakery

Sydney 3 finns i många olika modeller och erbjuder maximal flexibilitet för modern försäljning passande mellanstora och stora butiker. Utbudet innefattar ett brett sortiment av speciallösningar för olika varutyper samt en elegant innovativ design som garanterar att varorna hamnar i centrum.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
Nettovolym
N/D
937 mm
0,84 m2
169 dm3
1250 mm
1,13 m2
225 dm3
1875 mm
1,69 m2
338 dm3
2500 mm
2,25 m2
450 dm3
3750 mm
3,38 m2
676 dm3
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt