TORONTO 4P G3 TN

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
Stor yta
Förpackad frukt&grönt
Förpackad fisk
Kött

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

The Arneg range of twin islands offers a professional solution to the many needs of medium to large sales outlets. The elegance and essentiality of the new straight finishes make the case more modern and interesting, capturing the attention on the products on display.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1875 mm
3,15 m2
2500 mm
4,2 m2
3750 mm
6,3 m2
TST
1,53 m2
Broschyr
Tvärsnitt