MINI ARKA 80 H150 BT

Temperaturklass
3L1
Storage temperature °C
-22 -25
Låg Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
Stor yta
Frysmat

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

The semi-vertical Mini Arka permit large quantities of product to be loaded in the basin, creating a bulking-out effect similar to classic horizontal basins. Two mesh shelves further increase display. This all reduces staff intervention and helps optimise management costs.
The slow-closing doors ensure customer comfort, while large glass panels in the design ensure excellent lighting and visibility.
It is possible to multiplex the units back-to-back and add a front-on unit.    

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1875 mm
3,19 m2
2500 mm
4,25 m2
3750 mm
6,38 m2
Manual
Broschyr
Video
Tvärsnitt