ASTANA LX H203

Temperaturklass
3L1
Storage temperature °C
-22 -25
Låg Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
Stor yta
<p>Medium yta</p>
Frysmat

Classe energetica C
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

A negative temperature, glass-door vertical cabinet designed to enhance the look of frozen products. Thanks to the use of high-efficiency, slender framed doors boasts an 8% larger display area than standard and a higher load capacity too. Latest generation LED lights improve the illumination of the products on display.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1562 mm
4,57 m2
2343 mm
6,85 m2
3124 mm
9,14 m2
3905 mm
11,42 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt