Loader

ASTANA

De nya frysdiskarna Astana, Mini Astana och Wengen erbjuder en stor bredd av varianter och moduler för försäljning av frusna produkter. Detta gör att kunden kan välja den produkt som passar bäst för de behov som finns. Med målet att på bästa möjliga sätt framhäva varorna, förenkla valet av produkt och att erbjuda en produkt med överlägsna tekniska prestanda har vi kunnat ta fram några av marknadens mest avancerade lösningar.

Frysdisk med minskad energiförbrukning.

, , , , ,

View as: