ASTANA 2C H205

Temperaturklass
3L1
Storage temperature °C
-22 -25
Låg Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
Stor yta
<p>Medium yta</p>
Frysmat

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

De nya frysdiskarna Astana, Mini Astana och Wengen erbjuder en stor bredd av varianter och moduler för försäljning av frusna produkter. Detta gör att kunden kan välja den produkt som passar bäst för de behov som finns. Med målet att på bästa möjliga sätt framhäva varorna, förenkla valet av produkt och att erbjuda en produkt med överlägsna tekniska prestanda har vi kunnat ta fram några av marknadens mest avancerade lösningar.

Frysdisk med minskad energiförbrukning.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1562 mm
4,59 m2
2343 mm
6,88 m2
3124 mm
9,17 m2
3905 mm
11,47 m2
Manual
Broschyr
Foto
Reklamkampanj
Katalog
Tvärsnitt