ASTANA 2C H216

Arbetstemperatur

-18 / -21°C
-22 / -25°C

Låg Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
Stor yta
<p>Medium yta</p>
Frysmat

De nya frysdiskarna Astana, Mini Astana och Wengen erbjuder en stor bredd av varianter och moduler för försäljning av frusna produkter. Detta gör att kunden kan välja den produkt som passar bäst för de behov som finns. Med målet att på bästa möjliga sätt framhäva varorna, förenkla valet av produkt och att erbjuda en produkt med överlägsna tekniska prestanda har vi kunnat ta fram några av marknadens mest avancerade lösningar.

Frysdisk med minskad energiförbrukning.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
Nettovolym
1562 mm
4,59 m2
1453 dm3
2343 mm
6,88 m2
2180 dm3
3124 mm
9,17 m2
2906 dm3
3905 mm
11,47 m2
3633 dm3
Manual
Broschyr
Foto
Reklamkampanj
Katalog
Tvärsnitt

Tillbaka