MINSK 3P 070 H216

Temperaturklass
3M0
3M1
3M2
Storage temperature °C
-1 +1
0 +2
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
Ost
Förpackad fisk
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica D
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Flat surfaces and straight lines combine with large glass doors and excellent lighting to offer a complete view of the products on display. The height of the 625 mm shelves, the same width as the single door, can be adjusted adapting the unit to all packaging types and offering a more versatile display combination.

 

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
2,61 m2
1875 mm
3,92 m2
2500 mm
5,22 m2
3750 mm
7,83 m2
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt