OSAKA 3 LX 085 H216

Temperaturklass
3M0
3M1
3M2
Storage temperature °C
-1 +1
0 +2
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Ost
Förpackad fisk
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica B
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Elegant and minimalist, Osaka 3 LX is a multi-deck wall cabinets whose excellent functional and aesthetic traits combine with the most innovative cooling technologies. It can be fitted with low consumption fans, latest-generation LED lights, slender adjustable shelves (up to 8), "full vision" doors, and Arneg Air System technology, the exclusive Arneg patent that does away with the need for defrosting and guarantees -37% energy consumption and constant food temperature. Suitable for all food categories requiring a natural temperature, its large storage volume marries with a simple installation and maintenance and unrivalled ergonomics.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
3,31 m2
1875 mm
4,96 m2
2500 mm
6,61 m2
3125 mm
8,27 m2
3750 mm
9,92 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt