OSAKA 3 LX 090 H203

Temperaturklass
3M0
3M1
3M2
Storage temperature °C
-1 +1
0 +2
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
Ost
Förpackad fisk
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica B
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Elegant and minimalist, Osaka 3 LX is a multi-deck wall cabinets whose excellent functional and aesthetic traits combine with the most innovative cooling technologies.

All best features became standard fitting: low consumption fans, latest generation led lights, ultra slim adjustable shelves able to adapt to all display needs, "full vision" doors, all combined for an optimal energy performance.

Equipped with the Arneg Air System technology, the exclusive Arneg patent, it guarantees: no more defrosting, 37% less energy consumption and constant food temperature.

Suitable for all food categories requiring a natural temperature, its large storage volume marries with a simple installation and maintenance and unrivalled ergonomics.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
3,37 m2
1875 mm
5,05 m2
2500 mm
6,74 m2
3750 mm
10,1 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt