OSAKA 3P 085 H228

Temperaturklass
3M0
3M1
3M2
Storage temperature °C
-1 +1
0 +2
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Ost
Förpackad fisk
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica D
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

This essentially designed vertical multi-deck cabinet with integrated glass doors combines generous capacity with maximum visibility and enhanced product value. It offers unrivalled ergonomics and, thanks to reduced distance between product and customer, guarantees a simple and immediate purchasing experience.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
3,3 m2
1875 mm
4,95 m2
2500 mm
6,6 m2
3125 mm
8,25 m2
3750 mm
9,9 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt