Loader

PERTH 5

Kombifrys utformad för exponering och försäljning av glass och andra frusna livsmedel. Perth 5 garanterar god synlighet av varorna och enkel tillgång till dem. Perth 5 ger också energibesparing som kan förbättras ytterligare genom att välja lågenergidörrar. Perth 5 1E innebär förbättringar som tillåter användandet av en enda förångare med bibehållen funktion och utseende.

, , , ,

View as: