MARIBOR G3

Temperaturklass
3M2
Storage temperature °C
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
Förpackad frukt&grönt
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica G
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Maribor är en kyld öppen gondol som är dubbelsidig med gemensam styrning. Designad för att möta behoven hos små, mellanstora och stora butiker. Maribors tekniska egenskaper och design i framkant möjliggör en fokuserad och lönsam försäljning av mejeriprodukter, kallskuret och förpackade köttprodukter.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
1,51 m2
TST
0,93 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt