ARLES H150

Temperaturklass
3M1
3M2
Storage temperature °C
0 +2
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Bakery
Ost
Förpackad fisk
Delikatess
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.
Hörnmoduler är inte föremål för energimärkning.

The sleek transparent design of Arles adapts perfectly to all stores.
The special glass panel design has completely eliminated metal supports thus fully enhancing the product display within. The excellent visibility offered by Arles makes it an efficient yet elegantly simple sales support.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
937 mm
1,63 m2
1250 mm
2,17 m2
1875 mm
3,25 m2
2500 mm
4,34 m2
3125 mm
5,43 m2
3750 mm
6,51 m2
AA 45°
0 m2
AA 90°
0 m2
AC 45°
0 m2
AC 90°
0 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt