COIMBRA 2 H125

Temperaturklass
3M1
3M2
Storage temperature °C
0 +2
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Bakery
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Elegance and lightness of the shapes made Coimbra 2 display case unique in its category, placing it in the vanguard in the modern retail. The presentation of the products is particularly attractive, thanks to the excellent visibility.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
2500 mm
3,14 m2
3750 mm
4,71 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt