COLMAR

Temperaturklass
3M2
Storage temperature °C
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Bakery
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica G
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Colmar utmanar inom visuell marknadsföring och uppbyggnad av stormarknader. Luftighet och öppenhet präglar modellen som lyfter fram och ger varorna maximal synlighet.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
3,26 m2
1875 mm
4,89 m2
2500 mm
6,52 m2
Broschyr
Tvärsnitt