TILBURG 2 090 H150

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
Förpackad frukt&grönt
Bakery
Ost
Förpackad fisk
Delikatess
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.
Hörnmoduler är inte föremål för energimärkning.

Tilburg 2 comes in different heights to increase the visibility of the products displayed while maintaining a reduced size, suitable for medium and large supermarkets.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
2,23 m2
1875 mm
3,34 m2
2500 mm
4,46 m2
3125 mm
5,57 m2
3750 mm
6,68 m2
AA 45°
0 m2
AC 45°
0 m2
Broschyr
Tvärsnitt