WELS

Temperaturklass
S3
Storage temperature °C
+6 +12
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Frukt & Grönsaker

Vitvaror med en förvaringstemperatur över +10 °C omfattas inte av tillämpningsområdet för kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2018 om komplettering av förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion.

Wels is easy to install in any store area. Thanks to its versatility and flexibility, it can be used it in various combinations such as a wall cabinet and island with head cases. The display area is designed to hold containers with Euronorm dimensions.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
1,54 m2
2500 mm
3,08 m2
Katalog
Tvärsnitt