CHESTER 2 110 H205 FV

Temperaturklass
S3
Storage temperature °C
+6 +12
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Frukt & Grönsaker

Vitvaror med en förvaringstemperatur över +10 °C omfattas inte av tillämpningsområdet för kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2018 om komplettering av förordning (EU) 2017/1369 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter med direktförsäljningsfunktion.

Chester 2 optimerar visningen av produkter tack vare hyllornas minskade tjocklek och möjligheten att ändra deras lutning. Kombinationen av olika hylldjup låter produkterna hamna i fokus och utnyttjar butikens belysning. Tack vare nya designkoncept har disken ett mindre framtonat frontparti. Utbudet innefattar också gaveldiskar, headcase-modeller.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
2,15 m2
1875 mm
3,22 m2
2500 mm
4,29 m2
3750 mm
6,44 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt