FRANCOFORTE 120 H216

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Frukt & Grönsaker
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Francoforte offers a series of build features particularly suited to discount stores.
Tough components and the high shelf and basin load capacity combine with simple access for cleaning and maintenance, the whole for a superior technical performance.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
2500 mm
6,55 m2
3750 mm
9,83 m2
Manual
Broschyr
Tvärsnitt