PANAMA 3 LX GL 080 H216

Temperaturklass
3M1
3M2
Storage temperature °C
0 +2
+2 +4
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Förpackad fisk
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

An essential and functional, positive temperature, vertical multi-deck cabinet. The Panama 3 LX can be fitted with a wide range of accessories, including price holders, stop rails, partitions and ultra thin adjustable shelves suitable for all types of packaging and designed for more versatile display combinations.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
2,99 m2
1875 mm
4,49 m2
2500 mm
5,99 m2
3750 mm
8,98 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt