BERLINO 3 FC 110 H216

Temperaturklass
3M2
3H2
Den förvarade produktens temperatur °C
+2 +4
+4 +6
Normal Temperatur
Centralkyld
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
Stor yta
<p>Liten Yta</p>
<p>Distribution Centre</p>
Färsk Mjölk

Classe energetica G
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Berlino 3 är det maximala uttrycket för funktionell flexibilitet och finns i en mängd olika versioner som gör den lämplig för stormarknader. 2C-versionen (med dubbla luftridåer) säkerställer minskad energiförbrukning med samma kyleffekt.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
2,25 m2
1370 mm
2,47 m2
1875 mm
3,38 m2
2200 mm
3,96 m2
2500 mm
4,5 m2
3750 mm
6,75 m2
TSC 2260
3,38 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt