SAPPORO GI R290

Temperaturklass
3M2
Storage temperature °C
+2 +4
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 290</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
Bakery
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Sapporo, thanks to its large panoramic glass panels and the large display area gives the products the maximum visual impact. Its flexibility and versatility of use make it suitable for any layout needs. The endwalls are removable for multiplexing and the glasses can be replaced quickly and easily without the need of specialized personnel. It can be customized with various types of fittings in wood.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
1,26 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt