BERGEN 2 BT/TN GI R290

Temperaturklass
3L3
Storage temperature °C
-18 -21
Låg Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
<p>R 290</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
Ost
Färsk Mjölk
Frysmat
Kött
Förpackad fisk
Förpackad frukt&grönt

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Bergen 2 is a propane plug-in horizontal wall-site cabinet for storage and sale of frozen food, ice cream, pre packed products, dairy products and meat.
The upper section of Bergen 2 has sliding glass doors to minimise energy consumption. The air-blown chill function ensures optimum temperature throughout the refrigerated compartment.
The large glass front panel maximises impact of displayed goods and simple design means the unit fits in seamlessly with a huge range of store fittings.
Bergen 2 is manufactured in two different modules, 1620 mm and 2120 mm. The 2120 mm module with fully panoramic side panels can also work as a front-on unit.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1500 mm
1,26 m2
2000 mm
1,66 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Video
Tvärsnitt