GAIA-2 SB.AU.-R290-

Temperaturklass
3L1
3M1
Storage temperature °C
-22 -25
0 +2
Låg + Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Statisk Kylning</p>
<p>Hetgasavfrostning</p>
<p>R 290</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Frysmat
Kött
Förpackad fisk
Förpackad frukt&grönt
Charkuteri

Classe energetica D
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

The island Gaia 2 summarizes, in one cabinet, the philosophy of different models of Urano 2. The exhibitor, despite of an external width equal to an Urano 2 Maxi, allows access to the products from both sides and with separate openings like an Urano 2 Twin, solving the needs related to the displacement inside shops with smaller areas available.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
2280 mm
2,03 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt