URANO-2 PAN.SB.AU R290

Temperaturklass
3L1
3M1
Storage temperature °C
-23 -25
0 +2
Låg + Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Statisk Kylning</p>
<p>Hetgasavfrostning</p>
<p>R 290</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Förpackad fisk
Delikatess
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri
Frysmat

Classe energetica D
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Cabinet with static refrigeration system, for the display and selling of frozen foods and ice creams. Equipped with sliding covers having low-emission glasses that grant heat losses reduction and excellent visibility of the displayed products.

Urano 2 allows a remarkable flexibility of application, thanks to the possibility to be positioned as single cabinet, back to back or in case with a header, so giving more merchandising impact to the product in its display area.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1820 mm
1,09 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt