URANO 2 SB.AU.R290

Temperaturklass
3L1
3M1
Storage temperature °C
-22 -25
0 +2
Låg + Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Statisk Kylning</p>
<p>Hetgasavfrostning</p>
<p>R 290</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
<p>Specialbutik</p>
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Frysmat
Kött
Förpackad fisk
Förpackad frukt&grönt
Charkuteri

Classe energetica C
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Cabinet with static refrigeration system, for the display and selling of frozen foods and ice creams. Equipped with sliding covers having low-emission glasses that grant heat losses reduction and excellent visibility of the displayed products.

Urano 2 allows a remarkable flexibility of application, thanks to the possibility to be positioned as single cabinet, back to back or in case with a header, so giving more merchandising impact to the product in its display area.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1650 mm
1,09 m2
2100 mm
1,42 m2
2500 mm
1,70 m2
TST 1820
1,09 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt