URANO 2 TWIN SB.AU.R290

Temperaturklass
3L1
3M1
Storage temperature °C
-22 -25
0 +2
Låg + Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Statisk Kylning</p>
<p>Hetgasavfrostning</p>
<p>R 290</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
<p>Specialbutik</p>
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Frysmat
Kött
Förpackad fisk
Förpackad frukt&grönt
Charkuteri

Classe energetica D
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

 

Two basins in one body, this is the "Twin" version of model Urano 2.

 

It is equipped as well with sliding covers having low-emission glasses that grant heat losses reduction and excellent visibility of the displayed products.

This model with double basin keeps the same loading capacity as two single Urano 2 cabinets positioned back to back, but with lower overall size and further reduction of operative costs.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1650 mm
2,18 m2
2100 mm
2,84 m2
2500 mm
3,40 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt