ARGUS BT G.I.R452A

Temperaturklass
3L1
Storage temperature °C
-22 -25
Låg Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
<p>R 452A</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Frysmat

Classe energetica G
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Argus BT is a refrigerated display cabinet, Negative Temperature, with glass doors, which completes Argus family. Even having a different structure of the other Argus cabinets, Argus BT keep the same aesthetical design and it can be multiplexed with all the other versions of the family.

The multiplexing features with other Argus versions enhances the flexibility of display, andthe reduced height from the floor grants a large loading capacity and excellent visibility on the products.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1330 mm
2,90 m2
1955 mm
4,30 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt