BRIONI-2 BT GI

Temperaturklass
3L1
Storage temperature °C
-22 -25
Låg Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
<p>R 452A</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Frysmat

Classe energetica G
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

The models with doors are equipped with low-e glazing to reduce heat loss and increase energy savings.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1330 mm
2,90 m2
1955 mm
4,30 m2
Manual
Reklamkampanj
Katalog
Tvärsnitt