DIONE BT GI R290

Temperaturklass
3L1
Storage temperature °C
-22 -25
Låg Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
<p>R 290</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Frysmat

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Innovativ produktlinje som kännetecknas av reducerat behov av golvyta men också av sitt mindre utvändiga djup. Detta gör att de olika varianterna av Dione passar in överallt.

Dione har god genomsynlighet för bra varuexponering och kan dessutom monteras flera stycken i länga.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
700 mm
1,00 m2
1330 mm
2,00 m2
Manual
Broschyr
Reklamkampanj
Katalog
Tvärsnitt