RODI G3 TN GI R290

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 290</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
Förpackad frukt&grönt
Förpackad fisk
Färsk Mjölk
Kött

Classe energetica G
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Lightness, transparency, efficiency and reduced energy consumption are the distinguishing features of the new Gander, Rodi and Laval island displays (G2 and G3 with glass) designed to combine advanced display solutions with high capacity.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1200 mm
0,96 m2
1500 mm
1,2 m2
1800 mm
1,44 m2
2400 mm
1,92 m2
Manual
Broschyr
Reklamkampanj
Katalog
Tvärsnitt