ROUBAIX 085 GI R452A

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 452A</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
Förpackad frukt&grönt
Förpackad fisk
Kött
Charkuteri

Classe energetica G
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Refrigerated multiplexed promotional island. Possibility of transforming the cabinet from a promotional island into a display case, the addition of wheels and a range of interesting accessories make this innovative product ideal for any size outlet.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
1,06 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt