SAPPORO TWIN MT GI R452A

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
Elektrisk Avfrostning
<p>R 452A</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Lågprisvaruhus</p>
Förpackad frukt&grönt
Förpackad fisk
Kött

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Promotional island with double basin. It presents a broad display surface together with a small encumbrance of the pavement.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
1,5 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt