BRIONI-2 XP H150 GI

Temperaturklass
3M1
Storage temperature °C
0 +2
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 452A</p>
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Förpackad fisk
Delikatess
Färsk Mjölk
Kött
Charkuteri

Classe energetica G
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Disk med låg front med samma estetiska uttryck som de högre väggdiskarna i modellserien. Kombinerar tack vare sin reducerade yttre höjd hög exponeringskapacitet med en minimal inverkan på butikens visuella profil.

Diskarna kännetecknas av en modern design med rena linjer.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
977 mm
1,50 m2
1290 mm
2,05 m2
1915 mm
3,00 m2
2540 mm
4,10 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt