SENDAI 2 085 H125 GI R290

Temperaturklass
3M2
Storage temperature °C
+2 +4
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 290</p>
Stor yta
<p>Medium yta</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Bakery
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica E
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Sendai 2 was designed as a highly versatile promotional island, available in semi-vertical models with adjustable inner shelves.
With reduced front and side impact, the design is simple, transparent and functional.
All Sendai 2 solutions have wheels, on request, for easy movement to adapt to the various needs of the store.
Height adjustable and tilting, they can be positioned side by side and multiplexed without hand-walls in order to ensure product display continuity inside the refrigerated compartment.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
1,57 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Video
Tvärsnitt