WELS GI R290

Temperaturklass
3H1
Storage temperature °C
+4 +6
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 290</p>
Stor yta
<p>Lågprisvaruhus</p>
Frukt & Grönsaker

Classe energetica G
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Wels is easy to install in any store area. Thanks to its versatility and flexibility, it can be used it in various combinations such as a wall cabinet and island with head cases. The display area is designed to hold containers with Euronorm dimensions.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
1250 mm
1,54 m2
Manual
Broschyr
Katalog
Tvärsnitt