ALCOR G.I.

Temperaturklass
3M2
Storage temperature °C
+2 +4
Normal Temperatur
Inbyggd Kondensor
<p>Ventilerad Kylning</p>
<p>Fråncykelavfrostning</p>
<p>R 452A</p>
<p>Liten Yta</p>
<p>Specialbutik</p>
Förpackad frukt&grönt
Ost
Delikatess
Färsk Mjölk
Charkuteri

Classe energetica F
Informationen om energiklassen (förordning (EU) 2019/2024 om ekodesign respektive (EU) 2019/2018 om energimärkning) hänvisar till produktens specifika utföranden. Ett utförande som skiljer sig från det på webbplatsen kan medföra att informationen om energiklassen förändras avsevärt.
Se den europeiska produktdatabasen EPREL eller kontakta våra försäljningsavdelningar för mer detaljerad information.

Alcor, refrigerated wall cabinet conceived for the promotional and impulse sales, is the result of a careful design research, that joins in a unique way the round shape of the unit and the excellent visibility of the advertised brand. Thanks to its aptitude to be personalised with top visible logos and images of the displayed products, it is the ideal solution for the marketing experts to increase the sales of any pre-packed products, such as dairy, fruit and vegetables and all kinds of drinks.

The wide range of lengths, available with or without refrigerated units, satisfies the demand of every shop.

Längd utan gavlar
Horisontell exponeringsyta
740 mm
0,96 m2
1057 mm
1,43 m2
1370 mm
1,93 m2
1995 mm
2,86 m2
Manual
Katalog
Tvärsnitt